Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 czerwca 2018 roku zmarł

Śp.

Prof. dr, dr h.c. mult. Antoni RUTKOWSKI

Członek rzeczywisty PAN, jeden z twórców nauki o żywności w Polsce,

wieloletni sekretarz naukowy Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych, Przewodniczący Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN,

Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk o Żywności PAN

 

Świeć Panie nad Jego duszą.

 

Przewodniczący, Prezydium i Członkowie Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 grudnia 2016 roku zmarł

Śp.

Prof. dr hab. Henryk Leszek KOSTYRA

 

zasłużony profesor, wybitny uczony oraz wychowawca wielu pokoleń

młodzieży akademickiej i kadry naukowo-dydaktycznej;

autorytet z zakresu biologii oraz technologii żywności i żywienia;

wieloletni członek Komitetu Nauk o Żywności PAN

 

Świeć Panie nad Jego duszą.

 

Przewodniczący, Prezydium i Członkowie Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

 

klepsydra


 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 września 2016 r., zmarł prof. dr hab., dr h.c. Mieczysław Pałasiński, wieloletni aktywny członek Komitetu Chemii i Technologii Żywności oraz Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk.

 

Przewodniczący, Prezydium i Członkowie Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN


 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Komitet Nauk o Żywności


Wielce Szanowny Pan

Prof. dr, dr h.c. mult. Antoni Rutkowski

 

 

Dostojny Panie Profesorze, Doktorze Honoris Causa

 

W imieniu członków Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk mam zaszczyt przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji

 

 

Jubileuszu 95-tych urodzin Pana Profesora

 

 

 

W tym uroczystym dniu proszę przyjąć wyrazy podziwu
i uznania dla pracy naukowej Pana Profesora
oraz ogromnego wkładu w rozwój nauk o żywności.

 

 

 

 

Życzę satysfakcji z uzyskanych osiągnięć, dalszych sukcesów zawodowych i osobistych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

 

     

 

Przewodniczący

Komitetu Nauk o Żywności PAN

 

 

/prof. dr hab. Andrzej Lenart/

 

 

 

 

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

 


 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Komitet Nauk o Żywności


Wielce Szanowny Pan

 Prof. dr hab., dr h.c. Adolf Horubała

 

 

Dostojny Panie Profesorze, Doktorze Honoris Causa

 

W imieniu członków Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk mam zaszczyt przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji

 

 

Jubileuszu 90-tych urodzin Pana Profesora

 

 

W tym uroczystym dniu proszę przyjąć wyrazy podziwu i uznania
dla pracy naukowej Pana Profesora oraz ogromnego wkładu
w rozwój nauk o żywności i żywieniu, a w szczególności
technologii owoców i warzyw oraz przechowalnictwa żywności.

 

 

Życzę satysfakcji z uzyskanych osiągnięć, dalszych sukcesów zawodowych i osobistych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

     

 

Przewodniczący

Komitetu Nauk o Żywności PAN

 

 

/prof. dr hab. Andrzej Lenart/

 

 

 

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.


 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Komitet Nauk o Żywności


Wielce Szanowny Pan

 Prof. dr hab. inż. dr h.c. Mieczysław Pałasiński 

 

 

Dostojny Panie Profesorze, Doktorze Honoris Causa

 

W imieniu członków Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk mam zaszczyt przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji

 

Jubileuszu Pana Profesora

 

W tym uroczystym dniu proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku dla wybitnej twórczości naukowej Pana Profesora z zakresu nauk o żywności i żywieniu,
a w szczególności z obszaru technologii i chemii skrobi.

 

Życzę niesłabnącej inwencji twórczej, dalszych sukcesów zawodowych i osobistych oraz zdrowia i wszelkich pomyślności

     

 

Przewodniczący

Komitetu Nauk o Żywności PAN

 

 

/prof. dr hab. Andrzej Lenart/

 

 

 

Kraków, 19 września 2014 r.


 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Komitet Nauk o Żywności

 


Wielce Szanowny Pan

Prof. dr hab. inż. Bohdan Achrem-Achremowicz

 

 

Dostojny Panie Profesorze

 

W imieniu członków Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk mam zaszczyt przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji

 

Jubileuszu Pana Profesora

 

W tym uroczystym dniu proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku dla wybitnej twórczości naukowej Pana Profesora z zakresu nauk o żywności i żywieniu, a w szczególności z obszaru technologii węglowodanów.

 

 

Życzę niesłabnącej inwencji twórczej, dalszych sukcesów zawodowych i osobistych oraz zdrowia i wszelkich pomyślności

 

 

Przewodniczący

Komitetu Nauk o Żywności PAN

 

 

/prof. dr hab. Andrzej Lenart/

 

 

 

Kraków, 19 września 2014 r.


 

headerx1

Z przyjemnością informujemy, iż wydawane przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN czasopismo Polish Journal of Food and Nutrition Sciences z początkiem roku 2014 zostało wpisane na listę czasopism Tomson Reuters (czasopisma z tzw. "listy filadelfijskiej") z przewidywanym IF=0.6.

 

Więcej szczegółów na stronie: http://journal.pan.olsztyn.pl/


 

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 17.12.2013 r. opublikowało nowy wykaz czasopism punktowanych, składający się z trzech części:

  1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Miło nam poinformować, iż współwydawany przez Komitet Nauk o Żywności kwartalnik Polish Journal of Food and Nutrition Sciences uzyskał w rankingu 10 pkt., osiągając tym samym najwyższą punktacją wśród czasopism z Częsci B wykazu.

Serdecznie gratululujemy wszystkim wydawcom i redakcjom czasopism zajmujących się problematyką nauk o żywności uzyskania wysokiej punktacji, co świadczy o zaangażowaniu w popularyzowaniu wyników badań z obszaru naszej dziedziny naukowej oraz wysokiej jakości wydawanych prac.


W dniu 30.09.2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego upubliczniło wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Jednostki naukowe oceniane były przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach każdego z następujących kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

Gratulujemy wszystkim jednostkom naukowym podejmującym tematykę szeroko pojętej nauki o żywności bardzo wysokich pozycji wśród wszystkich polskich ośrodków naukowych. Dziękujemy za trud, jaki wkładają Państwo w upowszechnianie i rozwój naszej dyscypliny. Życzymy dalszych sukcesów naukowych!

                                                                      

Prezydium Komitetu Nauk o Żywności PAN

 

Wykaz jednostek naukowych z przypisanymi kategoriami naukowymi

 


 

POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Division Two: Biological and Agricultural Sciences

The Committee on Food Sciences

 


 

 

Professor Roger Gruffydd Fenwick

 

Dear Professor

 

On behalf of the members of the Committee on Food Sciences of the Polish Academy of Sciences I am honored to cordially congratulate the Professor on the occasion of the election on the

 

Foreign Member
of the Polish Academy of Sciences

 

I am very glad that the Professor has become a member of the prestigious group of the most reputable Polish and foreign scientists, affiliated to the Polish Academy of Sciences.

 

On this occasion, please accept my appreciation and respect for your remarkable scientific work in the field of the Food and Nutrition Sciences.

 

I wish you further scientific and personal successes and continual creative inventiveness.

 

Chairman of the Committee    

on Food Sciences            
of the Polish Academy of Sciences


         /Professor Andrzej Lenart, Ph.D./

 

Warsaw, June 1, 2013

 


 

POLSKA AKADEMIA NAUK

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Komitet Nauk o Żywności

 


 

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła

 

Szanowny Panie Profesorze

 

W imieniu członków Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk mam zaszczyt przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji wybrania Pana Profesora na

 

Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk

 

Bardzo się cieszę, że tym samym powiększył Pan zaszczytne grono najwybitniejszych polskich
i zagranicznych uczonych, zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk.

 

Z tej okazji proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku dla wybitnej twórczości naukowej
Pana Profesora z zakresu nauk o żywności i żywieniu.

 

Życzę dalszych sukcesów na płaszczyźnie zawodowej i osobistej

oraz niesłabnącej inwencji twórczej.

 

    Przewodniczący           

          Komitetu Nauk o Żywności PAN

                    

                   /prof. dr hab. Andrzej Lenart/

 

 Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

 


 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Komitet Nauk o Żywności


 

 

Wielce Szanowny Pan

Prof. dr hab. Dr h.c. Jan Gawęcki

 

Dostojny Doktorze Honoris Causa

 

W imieniu członków Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk mam zaszczyt przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji nadania Panu Profesorowi najwyższej godności akademickiej

Tytułu Doktora Honoris Causa

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

W tym uroczystym dniu proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku dla wybitnej twórczości naukowej Pana Profesora

z zakresu nauk o żywności i żywieniu.

Życzę satysfakcji zawodowej i osobistej, niesłabnącej inwencji twórczej, radości i zdrowia.

 

Przewodniczący           

     Komitetu Nauk o Żywności PAN

 

            /prof. dr hab. Andrzej Lenart/

 

 

Warszawa, 17 maja 2013 r.