Sekcja Analizy Żywności Przew. Prof. dr hab. Henryk JELEŃ

Sekcja Bezpieczeństwa ŻywnościPrzew. Prof. dr hab. Danuta KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Sekcja Chemii i Biochemii ŻywnościPrzew. Prof. dr hab. Ryszard AMAROWICZ

Sekcja Fizyki i Inżynierii ŻywnościPrzew. Prof. dr hab. Dorota WITROWA-RAJCHERT

Sekcja Mikrobiologii i Biotechnologii Żywności Przew. Prof. dr hab. Zdzisław TARGOŃSKI

Sekcja Technologii Żywności – Przew. Prof. dr hab. Antoni GOLACHOWSKI

Sekcja Żywienia CzłowiekaPrzew. Prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ

Komisja WyborczaPrzew. Prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ