Prof. dr hab. Andrzej AMAROWICZ – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Barbara Maria BARANIAK – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Nina BARYŁKO-PIKIELNA (czł. honor.) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Włodzimierz BEDNARSKI, czł. koresp. PAN – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Alicja CEGLIŃSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Józefa CHRZANOWSKA – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Janusz CZAPSKI (spec.) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Bożena DANYLUK (spec.) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Rozalia DAREWICZ – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Jerzy Aleksy DŁUGOŃSKI – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jacek DOMAGAŁA – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Prof. dr hab. Zbigniew DUDA (czł. honor.) – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Bożena Renata DZIADEK, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Katarzyna DZITKO – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Agnieszka FILIPIAK-FLORKIEWICZ (spec.) – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Prof. dr hab. Teresa FORTUNA – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Dr hab. Urszula GAWLIK-DZIKI (spec.) – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Małgorzata Beata GNIEWOSZ – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Antoni GOLACHOWSKI – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Waldemar GUSTAW (spec.) – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Beata Agnieszka GUTAROWSKA, prof. PŁ – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Adolf HORUBAŁA, czł. rzecz. PAN – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej JARMOLUK – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grażyna JAWORSKA (spec.) – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Henryk JELEŃ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Renata JĘDRZEJCZAK, prof. IBPRS (spec.) – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego

Prof. dr hab. Lesław JUSZCZAK – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Prof. dr hab. Agnieszka Magdalena KITA – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Danuta KOŁOŻYN-KRAJEWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Halina KOZŁOWSKA (czł. hon.) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Andrzej LENART – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Wacław LESZCZYŃSKI (czł. honor.) – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jan MICHNIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Władysław MIGDAŁ – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Prof. dr hab. Magdalena Katarzyna MIKOŁAJCZYK-CHMIELA – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Marta Katarzyna MITEK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław MLEKO – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Jacek NOWAK (spec.) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan OSZMIAŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Katarzyna PARASZKIEWICZ, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Mariusz PISKUŁA, czł. koresp. PAN – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Edward POSPIECH – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ, prof. UWM (spec.) – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Piotr PRZYBYŁOWSKI (spec.) – Akademia Morska, Gdynia

Prof. dr Antoni RUTKOWSKI, czł. rzecz. PAN – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Tadeusz SIKORA (spec.) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Zdzisław E. SIKORSKI (czł. hon.) – Politechnika Gdańska, Gdańsk

Prof. dr hab. Maria Jolanta SKŁODOWSKA – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Mirosław SŁOWIŃSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Bogusław Janusz STANIEWSKI – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Zdzisław TARGOŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Agnieszka TORZEWSKA, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Tadeusz TRZISZKA – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Erwin WĄSOWICZ, czł. koresp. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Dorota Maria WITROWA-RAJCHERT – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Barbara WRÓBLEWSKA, prof. IRZiBŻ PAN – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Henryk ZIELIŃSKI – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Dr hab. Dorota ŻYŻELEWICZ (spec.) – Politechnika Łódzka